Podnikání na základě živnostenských listů a registrace k DPH

Podnikání na základě živnostenských listů a registrace k DPH


zlživnostenský list:
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
den vzniku živnostenského oprávnění: 8.8.2001
číslo jednací: 32/2001/00662
evidenční číslo: 330532-3986
maloobchod-tabakživnostenský list:
Maloobchod tabákovými výrobky
den vzniku živnostenského oprávnění: 8.8.2001
číslo jednací: 32/2001/00661
evidenční číslo: 330532-3985
poradenstviživnostenský list:
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
den vzniku živnostenského oprávnění: 29.11.2000
číslo jednací: 32/2000/00615
evidenční číslo: 330532-3608
pujcovna-nosicuživnostenský list:
Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů
den vzniku živnostenského oprávnění: 29.4.2001
číslo jednací: 32/2001/00387
evidenční číslo: 330532-3867
specializovany-maloobchodživnostenský list:
Specializovaný maloobchod
den vzniku živnostenského oprávnění: 31.5.2001
číslo jednací: 32/2001/00494
evidenční číslo: 330532-3903
velkoobchodživnostenský list:
Velkoobchod
den vzniku živnostenského oprávnění: 23.1.2003
číslo jednací: OŽ/145/03/No
evidenční číslo: 330532-4435
vyroba-rozmnozovaniživnostenský list:
Výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů
den vzniku živnostenského oprávnění: 29.11.2000
číslo jednací: 32/2000/00614
evidenční číslo: 330532-3607
registrace-dphregistrace k DPH
Osvědčení o registraci
den vzniku osvědčení: 29.11.2000
účinnost od 1.1.2001
číslo spisu: 4093/2000
číslo jednací: 644/01/098970